> Ważne informacje

Ważne informacje

 
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-24 08:50:10.
 
Zwolnienia z podatku.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-24 09:02:50.
 
Przypomnienie.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2004-09-24 09:06:38.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .  Zaprzestanie działalności .  Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej .  Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .  Ważne informacje . 
Data wprowadzenia: 2004-09-24 09:06:38
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl