Ochrona środowiska

 Obwieszczenie o złożonym wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:42:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji:"Przebudowa drogi powiatowej"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:38:23.
 Wniosek na wycięcie drzew z lasów prywatnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-11-28 09:47:00.
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-11-28 09:45:12.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-11-05 14:52:54.
Data wprowadzenia: 2003-11-05 14:52:54
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek