Rejestracja urodzeń

Rejestracja urodzeń

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
- ojciec
- matka
- lekarz lub położna

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu urodzenia dziecka:
- zgłoszenie urodzenia wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
- Dowody osobiste obojga rodziców
- Odpis aktu małżeństwa rodziców
- Odpis aktu urodzenia matki w przypadku dziecka pozamałżeńskiego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:09:28 | Data modyfikacji: 2003-10-14 12:12:43.

Zobacz:
 Rejestracja zgonów .  Rejestracja urodzeń .  Rejestracja małżeństw . 
Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:09:28
Data modyfikacji: 2003-10-14 12:12:43
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek