> Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów


         Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.


         Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są:


-         małżonek lub dzieci zmarłego


-         najbliżsi krewni lub powinowaci


-         osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon


-         osoby, które były obecne przy zgonie


-         administrator domu, w którym nastąpił zgon


-         szpital lub zakład


 


Do zgłoszenia zgonu potrzebne są dokumnty:


-         karta zgonu wystawiona przez lekarza


-         dowód osobisty zmarłego


-         książeczka wojskowa zmarłego (dotyczy mężczyzny do 55 lat)


-         akt małżeństwa (dot. Małżeństw zawartych poza  gminą Jedlińsk) – dowód osobisty współmałżonka


-         zezwolenie z prokuratury na pochowanie zwłok (dot. Zgonów nagłych bez ustalenia przyczyny, wypadków, samobójstw)


-         przy śmierci dziecka potrzebne są dowody obojga rodziców.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:04:48 | Data modyfikacji: 2003-10-14 12:08:07.

Zobacz:
 Rejestracja zgonów .  Rejestracja urodzeń .  Rejestracja małżeństw . 
Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:04:48
Data modyfikacji: 2003-10-14 12:08:07
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl