Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  • Załączniki:
 2. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa:
   • za wniosek - 5,0 zł.
   • za każdy załącznik - 0,50 zł.
  • Opłaty za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
 3. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • Do 30 dni.
 4. ORGAN ODPOWIEDZIALNY:
  • Komisja d/s Rozwiązywania Problemom Alkoholowym.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Zażalenie na postanowienie GK RPA dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
  • Opłata skarbowa:
   • za odwołanie - 5,0 zł.
   • za zażalenie - 5,0 zł.
   • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 6. UWAGI:
  • Jednorazowe zezwolenie otrzymują jednostki OSP i podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
  • Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego lub przez pełnomocnika.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.

  Podstawa prawna: art. 1811) ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-08-01 09:26:27 | Data modyfikacji: 2003-08-01 09:29:09.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .  Zaprzestanie działalności .  Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej .  Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .  Ważne informacje . 
Data wprowadzenia: 2003-08-01 09:26:27
Data modyfikacji: 2003-08-01 09:29:09
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek