Zaprzestanie działalności

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej" (wniosek)
  • Załączniki:
   • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
 2. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • Od ręki
 3. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
  • Inspektor d.s. Działalności Gospodarczej

  Podstawa prawna: art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-31 10:25:01 | Data modyfikacji: 2003-07-31 11:39:15.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .  Zaprzestanie działalności .  Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej .  Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .  Ważne informacje . 
Data wprowadzenia: 2003-07-31 10:25:01
Data modyfikacji: 2003-07-31 11:39:15
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek