> Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej" (wniosek)
  • Do wglądu:
   • dowody osobiste osób ubiegających się o wpis do ewidencji
 2. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa od dokonania wpisu do ewidencji - 100,00 zł.
 3. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • Do 14 dni.
 4. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
  • Inspektor d.s. Działalności Gospodarcze
 5. UWAGI:
  • Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
   • osobiście przez wnioskodawcę
   • za pośrednictwem poczty
  • O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.

 Podstawa prawna: art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-30 14:56:29 | Data modyfikacji: 2005-01-24 09:43:16.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .  Zaprzestanie działalności .  Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej .  Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .  Ważne informacje . 
Data wprowadzenia: 2003-07-30 14:56:29
Data modyfikacji: 2005-01-24 09:43:16
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl