2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 05.02.2020 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w dniu: 03.01.2020 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (wysłane do publikacji w dniu: 31.12.2019 r.)

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:24:30.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:24:30
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek