2019

 Uchwała Nr IX/37/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany nazwy Komisji

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:16:21.
 Uchwała Nr IX/36/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:11:11.
 Uchwała Nr IX/35/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:09:55.
 Uchwała Nr IX/34/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:05:50.
 Uchwała Nr IX/33/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:02:47.
 Uchwała Nr IX/32/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:59:51.
 Uchwała Nr IX/31/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:58:14.
 Uchwała Nr IX/30/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:56:37.
 Uchwała Nr IX/29/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:53:05.
 Uchwała Nr IX/28/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:51:26.
 Uchwała Nr VIII/27/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:13:30.
 Uchwała Nr VIII/26/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:11:27 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:15:51.
 Uchwała Nr VIII/25/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:09:23.
 Uchwała Nr VIII/24/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:06:24 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:08:14.
 Uchwała Nr VIII/23/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:02:05 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:04:14.
 Uchwała Nr VIII/22/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:58:24.
 Uchwała Nr VIII/21/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:56:34.
 Uchwała Nr VII/20/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:51:51.
 Uchwała Nr VII/19/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:48:03.
 Uchwała Nr VII/18/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:45:17.
 Uchwała Nr VII/17/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:43:10.
 Uchwała Nr VI/16/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:42:42 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:44:15.
 Uchwała Nr VI/15/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:40:38.
 Uchwała nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:33:53 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:38:03.
 Uchwała VI/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:31:15.
 Uchwała nr VI/12/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:29:40.
 Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:23:31.
 Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:19:54.
 Uchwała Nr V/9/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019–2023

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:40:29.
 Uchwała Nr V/8/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:39:16.
 Uchwała Nr V/7/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:37:22.
 Uchwała Nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:35:29.
 Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:31:18.
 Uchwała Nr V/4/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:27:29.
 Uchwała Nr V/3/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:25:32.
 Uchwała nr IV/2/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:21:18.
 Uchwała Nr IV/1/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:20:04.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:20:04
Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek