2019

 Decyzja Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.27.2019.SD z z dnia 21.08.2019r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 15:16:17.
 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Kamińsku, Wsoli i Piastowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:35:01.
 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Budowa i przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:26:41.
 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Jedlińsku i Wielogórze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 07:42:58.
Data wprowadzenia: 2019-03-06 07:42:58
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek