2019

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem.
Termin składania ofert: 27.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:49:23.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji Budowa ulicy Reja w Jedlińsku
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:25:41 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:33:42.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarownie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach"
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:58:50 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:27:47.

Budowa ulicy Reja w Jedlińska
Termin składania ofert: 14.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:47:22 | Data modyfikacji: 2019-01-30 14:55:46.

Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
Termin składania ofert: 11.02.2019 do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:33:20.
 Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17.
Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:46:17
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek