2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Urzędu Gminy w Jedlińsku
Termin składania ofert: 20.03.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:25:13.

Zakup i dostawa materiałów do przygotowania do budowy oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk - Wsola polegająca na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego (projekt ścieżki, mostu, oświetlenia).
Termin składania ofert: 18.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:12:22.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 08.02.2019 r.

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-28 12:55:31.

Remont zaplecza w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach.
Termin składania ofert: 24.01.2019 do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:52:44.

Odbiór Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (PUPZ) czyli zwłok padłych bezpańskich zwierząt z terenu gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 11.01.2019 do godz. 11.30.

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-02 15:43:59.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 15:43:59
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek