2019

Zakup, dostawę i montaż ogrodzeń panelowych dla przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego gminy Jedlińsk w 2019 r.
Termin składania ofert: 30.08.2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-23 13:48:02.

Wykonanie podziału geodezyjnego działki położonej w Klwatach
Termin składania ofert: 26.08.2019r.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-08-20 15:25:14.

Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego drogi gminnej nr 350424W Zawady Nowe – Ludwinów
Termin składania ofert: 08.08.2019r.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:03:44.

Wykonanie podziału geodezyjnego działki położonej w Klwatach
Termin składania ofert: 05.08.2019r.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-29 16:14:42.

Wznowienie znaków granicznych /wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją
Termin składania ofert: 05.08.2019r.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Doprecyzowanie zapytania ofertowego i wydłużenie terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-26 12:52:10 | Data modyfikacji: 2019-07-31 14:19:31.

Usługa wycinki drzew z terenu nieruchomości gminnej położonej w Woli Gutowskiej
Termin składania ofert: 31.07.2019

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:34:48.

Naprawa uszkodzonej elewacji na budynku sali gimnastycznej oraz montaż piłkochwytu na terenie szkoły w Jedlance
Termin składania ofert: 13.05.2019 do godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:36:51.

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie gminy Jedlińsk w 2019 roku
Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:50:54.

Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego SUW Wsola
Termin składania ofert: 08.04.2019 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:04:17.

Przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 9.00 

Ogłoszenie

Dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-22 23:20:52.

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Urzędu Gminy w Jedlińsku
Termin składania ofert: 20.03.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:25:13.

Zakup i dostawa materiałów do przygotowania do budowy oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk - Wsola polegająca na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego (projekt ścieżki, mostu, oświetlenia).
Termin składania ofert: 18.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:12:22.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 08.02.2019 r.

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-28 12:55:31.

Remont zaplecza w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach.
Termin składania ofert: 24.01.2019 do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:52:44.

Odbiór Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (PUPZ) czyli zwłok padłych bezpańskich zwierząt z terenu gminy Jedlińsk.
Termin składania ofert: 11.01.2019 do godz. 11.30.

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-01-02 15:43:59.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 15:43:59
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek