Fundusz Sołecki

 Lista obecności gości i innych osób - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:44:52 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:48:33.
 Lista obecności osób uprawnionych do głosowania - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:46:37.
 Protokoł z zebrania wiejskiego - I termin bez quorum - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:53:21 | Data modyfikacji: 2018-08-24 11:49:27.
 Protokoł z zebrania wiejskiego - II termin - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:54:48 | Data modyfikacji: 2018-08-24 11:52:43.
 Uchwała sołectwa - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:58:18.
 Wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy Jedlińsk przedsięwzięć ustalonych na zebraniu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-24 11:02:27.
 Protokoł z zebrania wiejskiego - I termin - wzór

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:28:56.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:28:56
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek