Wybory samorządowe 2018

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 19 września 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:11:36.
 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:00:16.
 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-14 07:59:26.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku z dnia 12 września 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:03:51.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:00:43.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 14:59:56.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego I z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:12:06.
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:39:19.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:38:36.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 14:37:03.
 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:16:31.
 Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-21 07:53:47.
 Informacja dot bezpłatnych miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-17 12:20:21.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojódzewództw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezeydentów miast.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-17 09:55:31.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie przyjmowania zgłoszeń komitetów i członków TKW

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:03:20.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:16:24.
Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:16:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek