Petycje

Petycje

Petycja do Wójta Gminy Jedlińsk złożona w dniu 04.04.2018 r.

Treść petycji (skan)

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:56:19.
Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:56:19
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl