Za 2018

Oświadczenia wójta i radnych złożone na początek kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:20:55.

Oświadczenia wójta i radnych złożone na koniec kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:32.

Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadczenia złożone w trakcie roku

Wojciech Nalberski – dyrektor CUW w Jedlińsku

Barbara Deleska – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Magdalena Kolasa – p.o. dyrektora CUW w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Wojciech Nalberski– dyrektor CUW w Jedlińsku

Paweł Stępnikowski – dyrektor ZSP we Wsoli

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:24.
Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54
Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:24
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk