> Za 2018

Za 2018

Wojciech Nalberski – dyrektor CUW w Jedlińsku

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54.
Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl