Za 2018

Oświadczenia wójta i radnych złożone na początek kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:20:55.

Oświadczenia wójta i radnych złożone na koniec kadencji

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-26 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:32.

Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadczenia złożone w trakcie roku

Wojciech Nalberski – dyrektor CUW w Jedlińsku

Barbara Deleska – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Magdalena Kolasa – p.o. dyrektora CUW w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Wojciech Nalberski– dyrektor CUW w Jedlińsku

Paweł Stępnikowski – dyrektor ZSP we Wsoli

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:54 | Data modyfikacji: 2019-03-26 14:19:24.

Pracownicy Urzędu Gminy w Jedlińsku i jednostek organizacyjnych – oświadzcenia złożone na koniec 2018 roku

Dorota Dobosz – dyrektor ZSP we Wsoli

Jolanta Domańska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w UG w Jedlińsku

Ryszard Dziura – dyrektor PSP w Jedlance

Agnieszka Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Marta Kalbarczyk – główny księgowy CUW w Jedlińsku

Magdalena Kolasa – dyrektor CUW w Jedlińsku

Anna Krześniak – główny księgowy ZGK w Jedlińsku

Elżbieta Łoboda – dyrektor PSP w Bierwcach

Alicja Majcher – dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Anna Markowska – główna księgowa GCKiKF w Jedlińsku, główna księgowa GBP w Jedlińsku

Anna Marszałek – inspektor ds. księgowości budżetowej w UG w Jedlińsku

Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego w UG w Jedlińsku

Piotr Okleja – kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami w UG w Jedlińsku

Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy

Izabela Płusa-Kocińska – główna księgowa GOPS w Jedlińsku

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie

Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w Jedlińsku

Ilona Starzyńska – skarbnik gminy

Dariusz Tępiński – kierownik ZGK w Jedlińsku

Justyna Turzyńska – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Grażyna Walczak – zastępca głównego księgowego w UG w Jedlińsku

Grzegorz Walczak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w UG w Jedlińsku

Roman Wójcik – dyrektor PSP w Starych Zawadach

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:28:00 | Data modyfikacji: 2019-07-16 07:30:19.
Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:28:00
Data modyfikacji: 2019-07-16 07:30:19
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk