2018

2018

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku ogłasza nabór na stanowisko referenta (stanowisko ds. księgowości) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 24.05.2018 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-14 15:51:01.

Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 21.05.2018 r. do godz. 9:00

Lista kandydatów spełniające wymagania formalne

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:06:36.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku ogłasza nabór na stanowisko referenta (stanowisko ds. księgowości) w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 15.03.2018 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-03-05 16:16:27 | Data modyfikacji: 2018-03-05 16:18:04.

Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 05.03.2018 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniające wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:46:51 | Data modyfikacji: 2018-03-05 16:18:04.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku ogłasza nabór na stanowisko referenta (stanowisko ds. księgowości) w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 19.02.2018 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:48:39 | Data modyfikacji: 2018-02-07 08:14:35.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:48:39
Data modyfikacji: 2018-02-07 08:14:35
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl