2018

2018

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku ogłasza nabór na stanowisko referenta (stanowisko ds. księgowości) w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 19.02.2018 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:48:39 | Data modyfikacji: 2018-02-07 08:14:35.

Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.
Termin składania dokumentów: 05.03.2018 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:46:51 | Data modyfikacji: 2018-02-07 08:14:35.
Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:46:51
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl