2018

 Zarządzenie Nr 415/80/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:01:56.
 Zarządzenie Nr 396/61/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania i działania terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskiem atmosferycznym - nawałnicą i ulewnym deszczem w dnicha 18-19.07.2018 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:59:19.
 Zarządzenie Nr 385/50/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:21:16.
 Zarządzenie Nr 384/49/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza/Host Nation Support – HNS/Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:20:32.
 Zarządzenie Nr 380/45/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 4 otwartych stref aktywności w gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowę placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych „Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny”, „Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”, „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice”, „Zagospodarowanie centrum wsi Płasków”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:19:37.
 Zarządzenie Nr 379/44/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:18:49.
 Zarządzenie Nr 378/43/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:18:05.
 Zarządzenie Nr 377/42/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:17:19.
 Zarządzenie Nr 376/41/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:16:34.
 Zarządzenie Nr 375/40/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:15:48.
 Zarządzenie Nr 374/39/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę wiaty ogrodowej i utwardzenia terenu – ETAP II w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów” oraz „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:15:00.
 Zarządzenie Nr 383/48/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:52:49.
 Zarządzenie Nr 382/47/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:12:20.
 Zarządzenie Nr 381/46/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:11:05.
 Zarządzenie Nr 373/38/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:31:16.
 Zarządzenie Nr 372/37/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:29:33.
 Zarządzenie Nr 371/36/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:27:57.
 Zarządzenie Nr 370/35/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:26:23.
 Zarządzenie Nr 368/33/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:05:10.
 Zarządzenie Nr 367/32/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:04:24.
 Zarządzenie Nr 366/31/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 347/12/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:03:40.
 Zarządzenie Nr 365/30/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”, „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:02:38.
 Zarządzenie Nr 364/29/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:01:55.
 Zarządzenie Nr 363/28/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:01:11.
 Zarządzenie Nr 362/27/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:00:25.
 Zarządzenie Nr 361/26/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:59:21.
 Zarządzenie Nr 360/25/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:58:33.
 Zarządzenie Nr 359/24/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:57:50.
 Zarządzenie Nr 358/23/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Jedlińsku i powołania nowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:56:30.
 Zarządzenie nr 369/34/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:02:40.
 Zarządzenie nr 357/22/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2017 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:41:55 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 Zarządzenie Nr 356/21/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:12:40.
 Zarządzenie Nr 355/20/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:48.
 Zarządzenie Nr 354/19/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:35.
 Zarządzenie Nr 353/18/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:09:54.
 Zarządzenie Nr 352/17/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:08:37.
 Zarządzenie Nr 351/16/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:06:26.
 Zarządzenie Nr 348/13/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:05:12.
 Zarządzenie Nr 347/12/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:04:20.
 Zarządzenie Nr 336/1/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:03:36.
 Zarządzenie Nr 350/15/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:33:57.
 Zarządzenie Nr 349/14/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:32:43.
 Zarządzenie Nr 346/11/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:55:35.
 Zarządzenie Nr 345/10/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:23:08.
 Zarządzenie Nr 344/9/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:52:09.
 Zarządzenie Nr 343/8/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Jedlińsk na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:51:17.
 Zarządzenie Nr 339/4/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:50:33.
 Zarządzenie Nr 337/2/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:49:21.
 Zarządzenie Nr 342/7/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:39:20 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.
 Zarządzenie Nr 341/6/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:36:36.
 Zarządzenie Nr 340/5/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Jedlińsk jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 11:25:10.
 Zarządzenie Nr 338/3/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk