2018

 Zarządzenie Nr 419/84/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:02:11.
 Zarządzenie Nr 418/83/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:55:06.
 Zarządzenie Nr 417/82/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:53:53.
 Zarządzenie Nr 416/81/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.304.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny”, „Budowa wodociągu w Piastowie”, „Budowa wodociągu w Wielogórze”, „Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz”, „Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Jedlanka”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w miejscowości Narty”, „Remont drogi gminnej Nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o dł. 0,910 km”, „Remont dachu strażnicy OSP Bierwce”, Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra – budowa placu sportowo-rekreacyjnego”, „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice”, „Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”, „Zagospodarowanie centrum wsi Płasków”, „Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny”, „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku Gutów”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urbanów dz. ewid. 25, 47, 269 na odcinku od km 0+000 km do 1+060 o długości 1,060 km”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:51:43.
 Zarządzenie Nr 414/79/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:50:21.
 Zarządzenie Nr 413/78/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:48:47.
 Zarządzenie Nr 412/77/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót wykonanych w ramach inwestycji Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wentylację mechaniczną, parkingi, zbiornik na gaz i przydomową oczyszczalnię ścieków na działkach nr ewid. 224/2, 225/1 i część działki ewid. 223 (parking) położonych w miejscowości Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Ludwikowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:47:55.
 Zarządzenie Nr 411/76/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:47:03.
 Zarządzenie Nr 410/75/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:46:06.
 Zarządzenie Nr 409/74/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:45:18.
 Zarządzenie Nr 408/73/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:44:28.
 Zarządzenie Nr 407/72/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:43:42.
 Zarządzenie Nr 406/71/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:42:18.
 Zarządzenie Nr 405/70/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:41:17.
  Zarządzenie Nr 404/69/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:40:13.
 Zarządzenie Nr 403/67/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:39:02.
 Zarządzenie Nr 402/67/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz udzielenia pełnomocnictwa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:37:13.
 Zarządzenie Nr 401/66/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:28:10.
 Zarządzenie Nr 400/65/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:47:47.
 Zarządzenie Nr 399/64/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:47:00.
 Zarządzenie Nr 398/63/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 24 lipca 2018 r. wprowadzające „Politykę postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Gminy w Jedlińsku”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:46:46.
 Zarządzenie Nr 397/62/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:45:23.
 Zarządzenie Nr 395/60/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:43:18.
 Zarządzenie Nr 394/59/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę i rozbudowę SUW Wierzchowiny”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:42:32.
 Zarządzenie Nr 393/58/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie Centrum Wsi Wielogóra – budowa placu sportowo-rekreacyjnego”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:41:44.
 Zarządzenie Nr 392/57/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:40:57.
 Zarządzenie Nr 391/56/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+910 o długości 0,910 km”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:40:05.
 Zarządzenie Nr 390/55/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:37:46.
 Zarządzenie Nr 389/54/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 4 otwartych stref aktywności w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza OSA w Klwatce Szlacheckiej i budowę placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:36:56.
 Zarządzenie Nr 388/53/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w miejscowości Narty”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:36:30.
 Zarządzenie Nr 387/52/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę wiaty ogrodowej i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów” oraz “Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:33:53.
 Zarządzenie Nr 386/51/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-09 15:32:23 | Data modyfikacji: 2018-10-09 15:33:30.
 Zarządzenie Nr 415/80/2015 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:01:56.
 Zarządzenie Nr 396/61/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania i działania terenowej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane zjawiskiem atmosferycznym - nawałnicą i ulewnym deszczem w dnicha 18-19.07.2018 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-23 09:59:19.
 Zarządzenie Nr 385/50/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:21:16.
 Zarządzenie Nr 384/49/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza/Host Nation Support – HNS/Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:20:32.
 Zarządzenie Nr 380/45/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 4 otwartych stref aktywności w gminie Jedlińsk oraz nawierzchni strefy komunikacji poza programem otwartych stref w Klwatce Szlacheckiej i budowę placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań inwestycyjnych „Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny”, „Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”, „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Jankowice”, „Zagospodarowanie centrum wsi Płasków”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:19:37.
 Zarządzenie Nr 379/44/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:18:49.
 Zarządzenie Nr 378/43/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:18:05.
 Zarządzenie Nr 377/42/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:17:19.
 Zarządzenie Nr 376/41/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:16:34.
 Zarządzenie Nr 375/40/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:15:48.
 Zarządzenie Nr 374/39/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę wiaty ogrodowej i utwardzenia terenu – ETAP II w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów” oraz „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:15:00.
 Zarządzenie Nr 383/48/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:52:49.
 Zarządzenie Nr 382/47/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:12:20.
 Zarządzenie Nr 381/46/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:11:05.
 Zarządzenie Nr 373/38/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:31:16.
 Zarządzenie Nr 372/37/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:29:33.
 Zarządzenie Nr 371/36/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:27:57.
 Zarządzenie Nr 370/35/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:26:23.
 Zarządzenie Nr 368/33/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:05:10.
 Zarządzenie Nr 367/32/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:04:24.
 Zarządzenie Nr 366/31/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 347/12/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:03:40.
 Zarządzenie Nr 365/30/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.490.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”, „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:02:38.
 Zarządzenie Nr 364/29/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Bierwce – Obózek – Cmentarz”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:01:55.
 Zarządzenie Nr 363/28/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:01:11.
 Zarządzenie Nr 362/27/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:00:25.
 Zarządzenie Nr 361/26/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:59:21.
 Zarządzenie Nr 360/25/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:58:33.
 Zarządzenie Nr 359/24/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:57:50.
 Zarządzenie Nr 358/23/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Jedlińsku i powołania nowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:56:30.
 Zarządzenie nr 369/34/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:02:40.
 Zarządzenie nr 357/22/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2017 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:41:55 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:44:29.
 Zarządzenie Nr 356/21/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:12:40.
 Zarządzenie Nr 355/20/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:48.
 Zarządzenie Nr 354/19/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:11:35.
 Zarządzenie Nr 353/18/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:09:54.
 Zarządzenie Nr 352/17/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:08:37.
 Zarządzenie Nr 351/16/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:06:26.
 Zarządzenie Nr 348/13/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:05:12.
 Zarządzenie Nr 347/12/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:04:20.
 Zarządzenie Nr 336/1/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:03:36.
 Zarządzenie Nr 350/15/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:33:57.
 Zarządzenie Nr 349/14/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-28 15:32:43.
 Zarządzenie Nr 346/11/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:55:35.
 Zarządzenie Nr 345/10/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. dyscyplina piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:23:08.
 Zarządzenie Nr 344/9/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlińsk obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:52:09.
 Zarządzenie Nr 343/8/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Jedlińsk na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:51:17.
 Zarządzenie Nr 339/4/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:50:33.
 Zarządzenie Nr 337/2/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-13 12:49:21.
 Zarządzenie Nr 342/7/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka siatkowa

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:39:20 | Data modyfikacji: 2018-02-02 12:43:57.
 Zarządzenie Nr 341/6/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. piłka nożna

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-01 14:36:36.
 Zarządzenie Nr 340/5/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Jedlińsk jest organem prowadzącym

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 11:25:10.
 Zarządzenie Nr 338/3/2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:20:03
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk