> 2018

2018

 
Uchwała Nr XXXIX/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:54.
 
Uchwała Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:06.
 
Uchwała Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:20:08.
 
Uchwała Nr XXXIX/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:19:06.
 
Uchwała Nr XXXIX/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:56.
 
Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl