> 2018

2018

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 30.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:03:05.

Sprzedaż drewna "na pniu".
Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2018 r. do godz.10:15

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31
Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl