> 2018

2018

Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wsola i Wielogóra – ETAP II
Termin składania ofert: 29.04.2018 r. do godz. 12:00

Sprostowanie omyłki

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja - cz. 1

Dokumentacja - cz. 2

Dokumentacja - cz. 3

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:10:00.

„Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk” – Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem obejmuje również okres obowiązywania gwarancji, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 05.03.2018 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:12:42.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Narty, Wsola, Klwaty
Termin składania ofert: 10.02.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:30:17.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Termin składania ofert: 30.01.2018 r.

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:03:05.

Sprzedaż drewna "na pniu".
Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2018 r. do godz.10:15

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:35:31
Data modyfikacji: 2018-01-10 13:39:04
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl