Za 2017

Halina Przybylska – główny księgowy CUW w Jedlińsku

Marta Kalbarczyk – główny księgowy CUW w Jedlińsku

Barbara Walczak – dyrektor PG w Jedlińsku

Jan Dupla – dyrektor PSP w Jedlińsku

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Teresa Walczak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Jedlińsku

Tomasz Marszałkiewicz – główny księgowy ZGK w Jedlińsku

Anna Krześniak – główny księgowy ZGK w Jedlińsku

Danuta Durak – dyrektor CUW w Jedlińsku

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-10-25 08:23:52.

Oświadczenia złożone na koniec 2017 roku.

Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski - Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Deleska – dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz – dyrektor PSP w Wierzchowinach

Jolanta Domańska – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w UG w Jedlińsku

Ryszard Dziura – dyrektor PSP w Jedlance

Agnieszka Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Marta Kalbarczyk – główny księgowy CUW w Jedlińsku

Anna Krześniak – główny księgowy ZGK w Jedlińsku

Elżbieta Łoboda – dyrektor PSP w Bierwcach

Alicja Majcher – dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Anna Markowska – główny księgowy GCKiKF w Jedlińsku, główny księgowy GBP w Jedlińsku

Anna Marszałek – inspektor ds. księgowości budżetowej w UG w Jedlińsku

Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego w UG w Jedlińsku

Piotr Okleja – kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami w UG w Jedlińsku

Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy

Izabela Płusa-Kocińska – główny księgowy GOPS w Jedlińsku

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku

Urszula Romanowska – kierownik GOPS w Jedlińsku

Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwikowie

Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w Jedlińsku

Ilona Starzyńska – skarbnik gminy

Paweł Stępnikowski – dyrektor ZSP we Wsoli

Dariusz Tępiński – kierownik ZGK w Jedlińsku

Grażyna Walczak – zastępca głównego księgowego w UG w Jedlińsku

Grzegorz Walczak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:48:03.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:48:03
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek