> 2017

2017

Sprzadaż samochodu specjalistycznego pożarniczego
Termin przetargu (licytacji): 10.05.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-19 15:18:31 | Data modyfikacji: 2017-04-19 15:19:23.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem
Termin składania ofert: 06.04.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Pozostałe załączniki do SIWZ

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:52:26 | Data modyfikacji: 2017-04-19 15:19:23.

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby
Termin składania ofert: 04.04.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:13:11 | Data modyfikacji: 2017-04-19 15:19:23.

Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej w Wielogórze ul. Radosna
Termin składania ofert: 31.03.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacje Techniczne

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:54:52 | Data modyfikacji: 2017-03-16 14:58:40.

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek’’, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – ETAP I’’
Termin składania ofert: 29.03.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiary robót

Specyfikacja Techniczna

Stała organizacja ruchu

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-15 15:25:09 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wentylację mechaniczną, parkingi, zbiornik na gaz i przydomową oczyszczalnię ścieków na działkach nr ewid. 224/2, 225/1 i część działki ewid. 223 (parking) położonych w miejscowości Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Ludwikowie
Termin składania ofert: 27.03.2017 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt techniczny

Przedmiary robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochronie Zdrowia

Pozostałe dokumenty

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-10 14:17:18 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.03.2017 r. do godziny 10:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie II do SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie do SIWZ

Zapytanie I do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-07 15:29:02 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.
 
Plan postępowań Gminy Jedlińsk o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-23 11:45:27 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.

Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 12.01.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP12 - Zbiorcze zestwienie ofert

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:02:08 | Data modyfikacji: 2017-03-15 15:31:42.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 13:02:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl