2017

Dostawa oleju napędowego w 2018 r.
Termin składania ofert: do 28.12.2017 r. do godz.10:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-12-18 11:08:03.

„Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe działka nr 59 gm. Jedlińsk” w ramach zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zawady – Romanów
Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:34:27.

„Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra” na działce nr ew. 754 (obręb Wielogóra) przy ul. Długiej w miejscowości Wielogóra obejmujące etap I – siłownia zewnętrzna wraz z utwardzeniem ciągu pieszego, stojaki na rowery i tablica informacyjna
Termin składania ofert: 18.09.2017 r. do godz. 10:00

Zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-07 10:14:37.

„Budowa placu zabaw, zjazdu publicznego i ogrodzenie terenu” ETAP I - „Budowa wiaty ogrodowej, siłowni plenerowej, placu zabaw i zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działce 142/4 w Gutowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gutów”
Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 10.00

Zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-23 15:28:29.

Zakup artykułów żywnościowych.
Termin składania ofert: 17.08.2017 r. do godz.12.00  

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularze ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:56:22 | Data modyfikacji: 2017-08-04 14:59:58.

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2017/2018.
Termin składania ofert: 14 sierpnia 2017 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 dowóz 2017 zapyt ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:53:26.

Adaptacja pomieszczeń parteru na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 12:00

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót oraz opis techniczny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:52:03.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad Remontem budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem Gospodarczym – Etap I Remont budynku GCKiKF
Termin składania ofert: 14.06.2017 r. o godz. 10:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 21:27:55 | Data modyfikacji: 2017-06-12 12:34:51.

Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grilem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka
Termin składania ofert: 22.06.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-07 10:19:34.

Adaptacja pomieszczeń parteru na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godz. 12:00

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót oraz opis techniczny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:20:09.

Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady – Etap I: Plac zabaw
Termin składania ofert: 24.05.2017 r. do godz. 12:00

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:30:11.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Rozbudową Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wentylację mechaniczną, parkingi, zbiornik na gaz i przydomową oczyszczalnię ścieków na działkach nr ewid. 224/2, 225/1 i część działki ewid. 223 (parking) położonych w miejscowości Ludwików w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Ludwikowie"
Termin składania ofert: 14.04.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-11 09:40:54.

Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk – Etap I
Termin składania ofert: 03.04.2017 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Opis techniczny

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-20 14:46:46.

Budowa drogi dojazdowej i chodnika – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowiny”
Termin składania ofert: 29.03.2017 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Projekt zagospodarowania terenu

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:11:54.

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku domu kultury z salą widowiskowo-kinową z wybudowaną sceną na imprezy letnie tzw. Amfiteatr w miejscowości Jedlińsk
Termin składania ofert: 09.03.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:28:14.

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-02-06 15:51:10 | Data modyfikacji: 2017-02-17 14:41:31.

Dostawa oleju napędowego w 2017 r.
Termin składania ofert: 09.01.2017 r. do godz.10:00.

Ogłoszeniu wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:19:49.
Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:19:49
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek