Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

 
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-10-10 16:57:22 | Data modyfikacji: 2017-08-07 17:01:17.
Data wprowadzenia: 2016-10-10 16:57:22
Data modyfikacji: 2017-08-07 17:01:17
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl