Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922), informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku jest Gmina Jedlińsk reprezentowana przez Wójta Gminy Jedlińsk, z siedzibą w 26 – 660 Jedlińsk, ul. Warecka 19.
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922), w celu realizacji przez Urząd Gminy w Jedlińsku obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Wójta Gminy.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:37:14.
 Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:57:29.
Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:57:29
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek