2016

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka - Etap I: Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem)
Termin składania ofert: 20.10.2016 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:16.

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka - Etap I: Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem)
Termin składania ofert: 07.10.2016 r. do godz. 10:00

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-10-03 12:14:32.

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka - Etap I: Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem)
Termin składania ofert: 30.09.2016 r. do godz. 10:00

Unieważnienie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:22:12.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Jedlińsk nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra”
Termin składania ofert: 12.08.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszeniu wyniku postępowania

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-08-04 11:24:37.

Zakup artykułów spożywczych dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku szkolnym 2016/2017
Termin składania ofert: 11.08.2016 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:48:11.

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2016/2017
Termin składania ofert: 09.08.2016 r. do godz. 12:00

Ogłoszeniu wyniku postępowania

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:30:35.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Jedlińsk nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra”
Termin składania ofert: 27.07.2016 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:29:25.

Odbiór, zagospodarowanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 11.07.2016 do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Fromularz ofertowy

Oświadczenie

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-04 16:17:31.

Wykonanie i dostaw urn wyborczych
Termin składania ofert: 14.07.2016 do godz. 12:00

Ogłoszeniu wyniku postępowania

Zestwienie ofert cenowych

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-06-30 08:20:03.

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2018 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków
Termin składania ofert: 20.06.2016 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-06-08 12:05:13.

Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku
Termin składania ofert: 06.06.2016 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-05-23 09:23:19 | Data modyfikacji: 2016-05-23 09:32:13.

Dokonanie nasadzeń zastępczych polegających na uzupełnieniu alei grabowej oraz szpaleru lip drobnolistnych na terenie zabytkowego Parku w Bierwcach
Termin składania ofert: 20.05.2016 r. do godz. 14:00

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-16 16:15:32.

Budowa parkingu przed budynkiem szkolnym w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 21.03.2016 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:23:36.

Zakup i montaż ogrodzenia z elementów betonowych przy Świetlicy w Lisowie.
Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-03-13 16:11:28.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka"
Termin składania ofert: 15.03.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-03 14:40:07.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie"
Termin składania ofert: 04.03.2016 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:27:27.

Opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz opracowanie planu rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.02.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:34:09 | Data modyfikacji: 2016-02-04 14:36:15.

Wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.
Termin składania ofert: 29.01.2016 r. do godz. 11:00

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-01-25 17:01:24 | Data modyfikacji: 2016-01-25 17:06:20.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 01.02.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-01-20 15:37:35 | Data modyfikacji: 2016-01-20 15:40:30.

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 15.01.2016 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-07 16:15:41 | Data modyfikacji: 2016-01-15 13:30:33.
Data wprowadzenia: 2016-01-07 16:15:41
Data modyfikacji: 2016-01-15 13:30:33
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk