Kwiecień Anna - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-12 14:22:34 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:37:26.
 Pawluczyk Andrzej - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-04 15:05:31.

Oświadczenia złożone za 2015 rok

Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk

Aneta Żurowska - Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk

Andrzej Pawluczyk - Sekretarz Gminy Jedlińsk

Ilona Starzyńska - Skarbnik Gminy Jedlińsk

Bronisława Mularska - Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

Piotr Okleja - Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami

Grzegorz Walczak - Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Danuta Durak - Dyrektor GZEAS w Jedlińsku

Zuzanna Pudzianowska - Kierownik GOPS w Jedlińsku

Urszula Romanowska - p.o. Kierownika GOPS w Jedlińsku

Dariusz Tępiński - Kierownik ZGK w Jedlińsku

Bożena Starzyńska - Dyrektor GBP w Jedlińsku

Agnieszka Gryzek - Dyrektor GCKiKF w Jedlińsku

Roman Kiraga - Dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

Elżbieta Łoboda - Dyrektor PSP w Bierwcach

Ryszard Dziura - Dyrektor PSP w Jedlance

Teresa Walczak - Dyrektor Przedszkola w Jedlińsku

Jan Dupla - Dyrektor PSP w Jedlińsku

Barbara Walczak - Dyrektor PG w Jedlińsku

Małgorzata Sobień - Dyrektor PSP w Ludwikowie

Barbara Deleska - Dyrektor PSP w Starych Zawadach

Dorota Dobosz - Dyrektor ZSP w Wierzchowinach

Paweł Stępnikowski - Dyrektor ZSP we Wsoli

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:06:27.

Radni:

Dobosz Zbigniew

Drewnowski Marcin

Janiec Marek

Kozłoska Danuta

Krzak Henryk

Kurek Łukasz

Langierowicz Radosław

Lipiński Dariusz

Makulski Maciej

Nowakowska Agata

Ofiara Ewa

Rędzia Robert

Sulisz Waldemar

Wójcik Bogdan

Żurowska Aneta

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:05:33.
Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:05:33
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek