> 2015

2015

 
Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:05:56 | Data modyfikacji: 2015-10-07 11:30:51.
 
Program współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 - konsultacje

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:55:24 | Data modyfikacji: 2015-09-28 15:37:23.
 
Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-08-11 10:23:37 | Data modyfikacji: 2015-09-28 15:37:23.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

Protokół z przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:54:40 | Data modyfikacji: 2015-08-12 13:36:26.
 
Informacja w sprawie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:27:20 | Data modyfikacji: 2015-06-22 17:09:15.
 
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu decyzji nr 752.2015 o zwzwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-08 09:31:18 | Data modyfikacji: 2015-06-22 17:09:15.
 
Decyzja Starosty Radomskiego nr 752.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji grogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-08 09:25:07 | Data modyfikacji: 2015-06-22 17:09:15.
 
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 2 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Jedlińsk, obręb Płasków, oznaczonej na mapie nieruchomości jako działka numer 142 o powierzchni 0,0962 ha

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-09 07:35:37 | Data modyfikacji: 2015-04-09 07:37:57.
 
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jedlińsk postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:27:09 | Data modyfikacji: 2015-03-19 15:31:52.
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” - PREZYDENT MIASTA RADOMIA zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:16:14 | Data modyfikacji: 2015-03-19 15:31:52.
 
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF” PREZYDENT MIASTA RADOMIA zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-25 10:29:04 | Data modyfikacji: 2015-02-25 10:32:59.
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:15:34 | Data modyfikacji: 2015-02-25 10:38:32.
 
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o ponownym rozpatrzeniu sprawy po uchyleniu decyzji starosty przez Wojewodę Mazowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:01:27 | Data modyfikacji: 2015-02-25 10:45:49.
Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:01:27
Data modyfikacji: 2015-02-25 10:45:49
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl