2015

Dostawa oleju napędowego w 2016 r.
Termin składania ofert: 29.12.2015 r. do godz.10:00.

Wyniki postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-21 17:24:58 | Data modyfikacji: 2015-12-21 17:27:01.

Sprzedaż drewna opałowego
Termin składania ofert: 17.12.2015 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:54:32 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:37:37.

Wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej
Termin składania ofert: 17.11.2015 r.

Wyniki postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:44:32 | Data modyfikacji: 2016-01-29 14:39:26.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej i audytu energetycznego obiektów ZSP Wsola dla zadania "Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli - (docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów, wymiana okien)"

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-11-06 12:12:43 | Data modyfikacji: 2015-11-10 14:46:03.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego rocznego oraz 5-letniego obiektów

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-10-26 14:21:01 | Data modyfikacji: 2015-10-26 14:22:11.

Modernizacja i naprawa instalacji wody lodowej oraz wymiana izolacji termicznej na instalacji zasilania i powrotu 35 sztuk klimakonwektorów w budynku Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Opieki Społecznej w miejscowości Jedlińsk
Termin składania ofert: 05.10.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:50:58 | Data modyfikacji: 2015-09-29 10:58:53.

Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Wola, Czarna Rola, Gutów Bród, Boża Wola, Zawady Nowe - Etap II
Termin składania ofert: 06.10.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Czarna Rola

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Czarna Rola

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Gutów Bród

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Gutów Bród

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Boża Wola

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Boża Wola

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe (dp)

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe (dp)

Projekt wykonawczy doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe (dg)

Przedmiar robót doświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe (dg)

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:26:54 | Data modyfikacji: 2015-10-05 13:19:32.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 05.10.2015.r. do godz. 14:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut poddasza

Widok elewacji północnej

Widok elewacji południowej

Widok elewacji wschodniej

Widok elewacji zachodniej

Przekrój budynku 1

Przekrój budynku 2

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-24 12:30:25 | Data modyfikacji: 2015-10-01 11:46:10.

Doświetlenie dróg gminnych
Termin składania ofert: 24.09.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja zamówienia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-09-16 14:11:27.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy PSP we Wsoli.
Termin składania ofert: 21.08.2015 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Mapa do celów projektowych

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:28:04 | Data modyfikacji: 2015-08-14 14:34:53.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej: adaptację części budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku przy ul. Konopnickiej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Termin składania ofert: 20.08.2015 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:23:41 | Data modyfikacji: 2015-08-12 15:24:28.

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych
Termin składania ofert: 18.08.2015 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Formularze ofertowe

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-08-10 11:58:45.

Nadzór inwestorski zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór - Dąbrówka"
Termin składania ofert: 21.07.2015 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik do zaproszenia

Druk oferty

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:57:17 | Data modyfikacji: 2015-07-23 07:26:36.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowinach w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wierzchowiny"
Termin składania ofert: 24.07.2015 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-14 14:09:15 | Data modyfikacji: 2015-07-14 14:11:24.

Nadzór inwestorski na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jedlanka, gmina Jedlińsk”.
Termin składania ofert: 16.07.2015 r. do godz. 9:00

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:18:16.

Nadzór inwestorski na „Prace remontowo-drogowe na placu szkolnym w Jedlance”
Termin składania ofert: 19.06.2015 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:48:02.

Nadzór inwestorski na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jedlanka”
Termin składania ofert: 08.06.2015 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-26 15:31:50.

Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dot. oświetlenia ulicznego w gminie Jedlińsk
Termin składania ofert: 10.06.2015 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-26 15:29:19 | Data modyfikacji: 2015-05-26 15:32:58.

Nadzór inwestorski w ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej"
Termin składania ofert: 15.05.2015 r. do godz. 10:00

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik do zaproszenia

Druk oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Wynik

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:24:46 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:31:37.

Wykonanie rocznego i 5-letniego przeglądu technicznego w budynku Urzędu Gminy Jedlińsk
Termin składania ofert: 04.05.2015 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Odpowiedź na pytania

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-24 15:18:01 | Data modyfikacji: 2015-04-29 12:19:07.

Remont pomieszczeń biurowych i zaplecza sanitarnego w budynku Urzędu Gminy Jedlińsk - nr sprawy: PRG.2.In.2015
Termin składania ofert: 16.04.2015 r. do godz. 10:00

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert - PRG.2.In.2015

Załącznik nr 1 - formularz cenowo-ofertowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar

Rzut - inwentaryzacja

Rzut - prace remontowe

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:10:41 | Data modyfikacji: 2015-04-14 11:51:25.

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Wynik

Odpowiedź do pytania nr 3

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź do pytania nr 1

Odpowiedź do pytania nr 2

Odpowiedź do pytania nr 2 - zdjęcie 1

Odpowiedź do pytania nr 2 - zdjęcie 2

Rzut pionowy

Formularz ofert

Zestawienie mocy

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:10:05 | Data modyfikacji: 2015-02-20 15:14:54.
Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:10:05
Data modyfikacji: 2015-02-20 15:14:54
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek