2014

2014

 
Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:10:00.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko sekretarza gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-18 15:43:02.

Wyniki naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Jedlińsku (termin składania dokumentów: do 29.09.2014 r.)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-12 14:34:37 | Data modyfikacji: 2014-09-12 14:38:52.

Wyniki naboru na dwa stanowiska podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Lista kantdydatów spełniających wymagania formalne na dwa stanowiska podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku (termin składania dokumentów: do 20.06.2014 r.)

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-06 10:52:38 | Data modyfikacji: 2014-06-06 10:55:04.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:19:52 | Data modyfikacji: 2014-06-06 10:55:04.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:18:42 | Data modyfikacji: 2014-06-06 10:55:04.
Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:18:42
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl