Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

1. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej (wraz ze świetlicami w Ludwikowie, Lisowie i w Jedlińsku).
2. Gminna Biblioteka Publiczna.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej.
4. Centum Usług Wspólnych.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach.
10. Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach
11. Publiczne Przedszkole w Jedlińsku.
12. Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku.
13. Zespół Szkół Publicznych we Wsoli.
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-01 13:02:45 | Data modyfikacji: 2017-01-20 10:13:08.
Data wprowadzenia: 2003-07-01 13:02:45
Data modyfikacji: 2017-01-20 10:13:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl