> 2014

2014

 
Obwieszczenie nr PRG.6733.18.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:18:40 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:27:55.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.17.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-02 12:17:34 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-15 13:38:12 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-15 13:37:28 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.16.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:32:14 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.17.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:32:06 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.18.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:42:37 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-11-07 13:38:38 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.17.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:23:59 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.15.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-16 12:20:50 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.16.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:46:47 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.15.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:24:27 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.13.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:33:16 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.12.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 14:32:25 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.13.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:35:00 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.11.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-06 15:12:41 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.12.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-04 08:09:11 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.13.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:01:18 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.11.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-22 10:49:54 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6720.2.ZW.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:09:39 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.9.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:06:39 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.8.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:47:03 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.10.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:14:58 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.12.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:09:25 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.11.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-30 12:56:49 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.9.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-27 08:05:57 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.8.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-20 14:30:20 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:34:51 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.7.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-09 09:57:51 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.10.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:18:04 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.9.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:16:23 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.7.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-21 13:54:10 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.8.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-21 13:53:11 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.6.2014 w sprawie umorzenia postępowania w celu wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-16 08:24:34 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.4.2014 w sprawie umorzenia postępowania w celu wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:59:29 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.7.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-02 12:49:53 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.5.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:48:29 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.3.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:47:32 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.2.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-11 07:46:45 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:48.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.1.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:48:26 | Data modyfikacji: 2014-04-08 14:49:14.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.6.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-02 14:33:01 | Data modyfikacji: 2014-05-02 12:50:19.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.3.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:29:16 | Data modyfikacji: 2014-05-02 12:50:19.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.2.OZ.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:28:42 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.16.20.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:27:52 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.4.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-19 08:21:04 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.10.20.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-14 15:30:01 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.3.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-28 13:08:08 | Data modyfikacji: 2014-03-24 14:29:40.

UCHWAŁA NR XXVIII/6/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 R. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie J

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6722.2.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-26 08:24:18 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.

UCHWAŁA NR XXVIII/5/2014 RADY GMINY JEDLIŃSK Z DNIA 30 stycznia 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6720.2.2014 o przystąpienieniu do sporządzenia częściowej zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-26 08:22:09 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.16.O.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:54:24 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.17.O.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:53:46 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.18.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:49:06 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.1.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:10:26 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.15.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-17 08:12:27 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie nr PRG.6733.5.OWs.2014 Wójta Gminy Jedlińsk o toczącym się postępowaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 15:18:10 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.10.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 16:14:42 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.13.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-22 13:33:13 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG.6733.12.2013.2014 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-22 13:32:49 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
 
Obwieszczenie Nr PRG.6733.15.OZ.2013 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-14 15:34:40 | Data modyfikacji: 2014-02-26 09:30:12.
Data wprowadzenia: 2014-01-14 15:34:40
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl