> za 2012

za 2012

 
Walczak Wojciech - Wójt Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-06-14 10:28:13.
 
Sulisz Waldemar - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:32:32.
 
Cichowlas Waldemar - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:32:51 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:03:39.
 
Dobosz Zbigniew - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:33:08 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:03:56.
 
Gniadek Jan Lucjan - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:33:25 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:02.
 
Janiec Marek Mirosław - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:33:47 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:06.
 
Kozłoska Danuta - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:34:11 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:11.
 
Ofiara Ewa - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:34:28 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:20.
 
Ofiara Janusz - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:35:07 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:25.
 
Okrój Bożena - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:35:30 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:31.
 
Plewiński Waldemar Tomasz - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:35:57 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:36.
 
Pyrek Wojciech - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:36:22 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:42.
 
Langierowicz Radosław Kazimierz - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:36:58 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:48.
 
Woźniak Krzysztof - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:37:29 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:04:58.
 
Żarłok Wojciech - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:37:45 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:07.
 
Żurowska Aneta - radny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:38:02 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Cielniak Dariusz - dyrektor PSP w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:07:12 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Deleska Barbara - dyrektor PSP w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:09:15 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Dłużewski Włodzimierz - sekretarz gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:14:13 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Dobosz Dorota - dyrektor ZSP w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:16:59 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Durak Danuta - dyrektor GZEAS w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:19:18 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Gryzek Agnieszka - dyrektor GCKIKF w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:19:59 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Jagielska Beata - dyrektor PSP w Jedlance

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:20:55 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Mazur Joanna - dyrektor PSP w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:21:40 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Sobień Małgorzata - p.o. dyrektora szkoły PSP w Ludwikowie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:25:16 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Starzyńska Bożena - dyrektor GBP w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:28:06 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Starzyńska Ilona - skarbnik gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:29:19 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Stępnikowski Paweł - dyrektor ZSP we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:31:04 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Tępiński Dariusz - kierownik ZGK w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:36:28 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Walczak Barbara - dyrektor PG w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:37:12 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
 
Walczak Teresa - dyrektor przedszkola w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:37:47 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:05:17.
Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:37:47
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl