> Za 2011 rok

Za 2011 rok

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedlińsku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:38:47 | Data modyfikacji: 2013-04-30 09:40:45.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:38:47
Data modyfikacji: 2013-04-30 09:40:45
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl