> za 2011

za 2011

 
Wójt Gminy - Wojciech Walczak

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:41:00.
 
Przewodniczący Rady Gminy - Sulisz Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:41:42.
 
Cichowlas Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:12:42.
 
Dobosz Zbigniew

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:13:16.
 
Gniadek Jan Lucjan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:13:43.
 
Janiec Marek Mirosław

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:14:06.
 
Kozłoska Danuta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:14:29.
 
Langierowicz Radosław Kazimierz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:20:09.
 
Ofiara Ewa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:20:44.
 
Ofiara Janusz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:21:04.
 
Okrój Bożena

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:21:35.
 
Plewiński Waldemar Tomasz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:23:41.
 
Pyrek Wojciech

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:06.
 
Woźniak Krzysztof

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:35.
 
Żarłok Wojciech

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:58.
 
Żurowska Aneta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:31:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:31:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl