za 2011

 Wójt Gminy - Wojciech Walczak

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:41:00.
 Przewodniczący Rady Gminy - Sulisz Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-29 08:41:42.
 Cichowlas Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:12:42.
 Dobosz Zbigniew

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:13:16.
 Gniadek Jan Lucjan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:13:43.
 Janiec Marek Mirosław

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:14:06.
 Kozłoska Danuta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:14:29.
 Langierowicz Radosław Kazimierz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:20:09.
 Ofiara Ewa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:20:44.
 Ofiara Janusz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:21:04.
 Okrój Bożena

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:21:35.
 Plewiński Waldemar Tomasz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:23:41.
 Pyrek Wojciech

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:06.
 Woźniak Krzysztof

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:35.
 Żarłok Wojciech

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:29:58.
 Żurowska Aneta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:31:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-09 14:31:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek