Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jedlińsk, Wola Gutowska, Jankowice

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:05:25 | Data modyfikacji: 2018-01-23 14:08:11.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk, Mokrosęk, Lisów)

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-11-28 08:25:28 | Data modyfikacji: 2017-11-28 08:33:13.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:59:13 | Data modyfikacji: 2017-11-28 08:33:13.

Informacja o wyniku przetargu

 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Mokrosęku

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:59:35 | Data modyfikacji: 2017-09-11 13:13:06.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mokrosęk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-06-22 08:58:59 | Data modyfikacji: 2017-06-22 09:00:07.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:46:30 | Data modyfikacji: 2017-06-22 09:00:07.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bierwce

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:09:43 | Data modyfikacji: 2016-11-07 15:15:50.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie (dz. nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8)

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:39:13 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:00:16.
 
Obwieszczenie w sprawie decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 380 położonej w miejscowości Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:04:29 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:00:16.
 
Obwieszczenie w sprawie decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działek nr 76 i 77 położonych w miejscowości Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:03:14 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:00:16.

Informacja o wyniku przetargu

 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie (dz. nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 13:33:20 | Data modyfikacji: 2016-07-26 13:35:24.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Bierwce)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-18 15:57:29 | Data modyfikacji: 2016-07-26 13:35:24.
 
Informacja o wyniku ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Mokrosęku (dz. nr 1 i 2)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:49:05 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:50:33.
 
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości połozonej w Mokrosęku (dz. nr 1, 2)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:31:05 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:50:33.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ludwików)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-05-19 15:11:25 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:50:33.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk, Mokrosęk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:44:10 | Data modyfikacji: 2016-04-25 13:45:01.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie (Jedlińsk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:28:13 | Data modyfikacji: 2015-12-01 14:29:06.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-04-07 20:30:46 | Data modyfikacji: 2015-04-07 20:32:19.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu (Lisów, Jedlińsk, Wola Gutowska, Jankowice)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-01-12 08:07:55 | Data modyfikacji: 2015-04-07 20:32:19.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jankowice)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-11-18 15:35:25 | Data modyfikacji: 2015-04-07 20:32:19.
 
Informacja o wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:01:42 | Data modyfikacji: 2014-10-14 13:41:34.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Urbanów)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-08-29 15:31:27 | Data modyfikacji: 2014-10-14 13:41:34.
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-08-29 14:59:57 | Data modyfikacji: 2014-09-01 10:52:14.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stare Zawady i Mokrosęk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:10:46 | Data modyfikacji: 2014-07-23 08:13:48.
 
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-04-03 14:56:53 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:52:15 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-12-17 15:02:34 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - Bierwce

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-11-08 09:46:00 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku, Woli Gutowskiej i Lisowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-11-04 10:38:20 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-08-19 09:49:37 | Data modyfikacji: 2013-08-19 09:50:47.
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-07-09 15:25:34 | Data modyfikacji: 2013-07-09 15:27:28.
 
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-04-12 08:59:58 | Data modyfikacji: 2013-04-12 09:43:23.
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Autor: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:08:32 | Data modyfikacji: 2012-11-09 10:18:52.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2012-09-26 14:30:18 | Data modyfikacji: 2012-11-09 10:18:52.
 
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:34:50 | Data modyfikacji: 2012-11-09 10:18:52.

Zobacz:
   2013
Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:34:50
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl