Gospodarka nieruchomościami

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_Jedlińsk_

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:27:03.
 Ogłoszenie o II przetargu na najem nieruchomości _Bierwce_punkt apteczny

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:27:49.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany _Wola Gutowska

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2019-11-15 09:17:02.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_Bierwce_

Opublikowane przez: Ewelina Marus | Data wprowadzenia: 2019-11-06 15:18:00.
  Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:10:34.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany_Józefówek

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:41:04.
 Ogłoszenie o przetargu na najem_Bierwce_punkt apteczny

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-10-01 11:54:45 | Data modyfikacji: 2019-10-01 12:45:50.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu_Jedlinsk

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-08-06 13:01:42.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu_Bierwce_punkt_apteczny

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-08-06 12:40:19.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia _ Jedlinsk

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-06-25 12:53:44 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:56:16.
 Ogłoszenie o IV ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:52:10 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:54:01.
 Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:44:29.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_Bierwce

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:36:14 | Data modyfikacji: 2018-10-30 11:41:48.
 Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:48:19.
 Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Ludwikowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-06-14 13:34:40.
 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy_Ludwikow_

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:16:15.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_Jedlińsk

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:57:40 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:59:00.
 Informacja o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2018-03-16 12:58:56 | Data modyfikacji: 2018-03-16 13:08:58.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jedlińsk, Wola Gutowska, Jankowice

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:05:25 | Data modyfikacji: 2018-01-23 14:08:11.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk, Mokrosęk, Lisów)

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-11-28 08:25:28 | Data modyfikacji: 2017-11-28 08:33:13.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-10-09 08:59:13.

Informacja o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Mokrosęku

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:59:35 | Data modyfikacji: 2017-09-11 13:13:06.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mokrosęk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-06-22 08:58:59 | Data modyfikacji: 2017-06-22 09:00:07.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:46:30.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bierwce

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2016-11-07 15:09:43 | Data modyfikacji: 2016-11-07 15:15:50.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie (dz. nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8)

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-10-12 15:39:13 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:00:16.
 Obwieszczenie w sprawie decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 380 położonej w miejscowości Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:04:29.
 Obwieszczenie w sprawie decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działek nr 76 i 77 położonych w miejscowości Kamińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-09-08 15:03:14.

Informacja o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie (dz. nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-26 13:33:20 | Data modyfikacji: 2016-07-26 13:35:24.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Bierwce)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-18 15:57:29.
 Informacja o wyniku ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Mokrosęku (dz. nr 1 i 2)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:49:05 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:50:33.
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości połozonej w Mokrosęku (dz. nr 1, 2)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-05-25 14:31:05.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ludwików)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-05-19 15:11:25.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk, Mokrosęk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:44:10 | Data modyfikacji: 2016-04-25 13:45:01.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie (Jedlińsk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:28:13 | Data modyfikacji: 2015-12-01 14:29:06.
  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jedlińsk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-04-07 20:30:46 | Data modyfikacji: 2015-04-07 20:32:19.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu (Lisów, Jedlińsk, Wola Gutowska, Jankowice)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2015-01-12 08:07:55.
  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jankowice)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-11-18 15:35:25.
 Informacja o wyniku pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:01:42 | Data modyfikacji: 2014-10-14 13:41:34.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Urbanów)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-08-29 15:31:27.
 Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Starych Zawadach

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-08-29 14:59:57 | Data modyfikacji: 2014-09-01 10:52:14.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Stare Zawady i Mokrosęk)

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:10:46 | Data modyfikacji: 2014-07-23 08:13:48.
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-04-03 14:56:53 | Data modyfikacji: 2014-04-03 15:00:56.
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:52:15.
 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-12-17 15:02:34.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - Bierwce

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-11-08 09:46:00.
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku, Woli Gutowskiej i Lisowie

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-11-04 10:38:20.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-08-19 09:49:37 | Data modyfikacji: 2013-08-19 09:50:47.
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-07-09 15:25:34 | Data modyfikacji: 2013-07-09 15:27:28.
 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2013-04-12 08:59:58 | Data modyfikacji: 2013-04-12 09:43:23.
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Autor: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2012-11-09 10:08:32 | Data modyfikacji: 2012-11-09 10:18:52.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Ewelina Maj | Data wprowadzenia: 2012-09-26 14:30:18.
 Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:34:50.

Zobacz:
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
Data wprowadzenia: 2012-06-06 15:34:50
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek