Ogłoszenia

Ogłoszenia

 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:35:06 | Data modyfikacji: 2017-08-17 16:57:13.
 
Obwieszczenie Nr RSG.6220.7.2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 sierpnia o wydani decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa samochodowego warsztatu blacharsko-lakierniczego w Jankowicach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-09 12:05:37 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 w obrębie gruntów Dąbrówka Podłężna, w miejscowości Kolonia Piaski w gminie Zakrzew powiat radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:06:07 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i założenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 obręb Dąbrówka Podłężna, miejscowość Kolonia Piaski w gm. Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:05:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:22:32 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk odmawiającą uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-16 15:13:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 08:05:10 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji z dnia o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-22 10:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:10:17 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie o opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:07:31 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację tymczasowego mostu technologicznego zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S7 w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:25:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wznowieniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:46:49 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 16:48:30 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dopuszczeniu do postępowania na prawach strony organizacji ekologicznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:08:29 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:42:52 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dalszym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:04:28 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:28:30 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:41:02 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa lakierni samochodowej na terenie działki nr ewid. 175/1 we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:23:12 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:57:18 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Wielogóra – Wsola gm. Jedlińsk – Etap – IA”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:48:27 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: wydobycie kopaliny ze złoża piasku „Gutów”, udokumentowanego na działkach nr 358, 359, 363, 364, 365, 366 położonych we wsi Gutów, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:14:57 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - kopalnia Gutów.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:21:26 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - lakiernia Wsola.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:20:41 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.10.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:11:58 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.9.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:10:23 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.8.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:09:38 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.7.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:55 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.6.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:13 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 
Obwieszczenie III RSG.6220.5.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:05:56 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.10.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:19:16 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:36:43.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.9.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51 )

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:18:32 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:35:13.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.8.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:16:23 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.7.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:15:00 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.6.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:13:45 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.

 


 
Obwieszczenie II RSG.6220.5.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:12:54 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na łącznej powierzchni 4,88 ha w miejscowości Gózdek (działki nr 20 i 21) w gminie Zakrzew i miejscowości Piastów (działki nr 34 i 35) w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:31:07 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr WOOŚ-II.4210.12.2015.ŁJ.2 o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedśiewzięcia - linia kolejowa nr 8

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-15 14:27:32 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.10.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz.nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:53:34 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.9 .2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:50:04 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:39:40 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.7.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:37:00 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbiny wiatrowej: budowa parku wiatrowego w obrębie Płasków (dz.nr 122, 121, 123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:34:57 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Romanów (dz.nr 446, dz.nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz.nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola ( dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:32:44 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2014/2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-28 15:21:12 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie RSG.6220.8.2014/2015 dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:00:08 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie RSG.6220.8.2014 dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:44:15 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:11:39 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w m. Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:01:56 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.1.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:50:22 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o planowanym wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:49:13 | Data modyfikacji: 2014-08-19 14:54:42.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:02:27 | Data modyfikacji: 2014-08-19 14:54:42.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:50:25 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 w sprawie planowanego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w dniu 09.07.2014r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 - dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:07:22 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-29 13:37:19 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu znak SKO.ŚU.13.994.2014 z 12.05.2014r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-16 08:41:16 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wniesieniu w dniu 7.04.2014r. przez Panią Monikę Prus odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:35:53 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 19.03.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:31:42 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 13.02.2014 r. o zakończeniu postępowania prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-17 10:36:07 | Data modyfikacji: 2014-02-17 10:36:58.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 08.01.2014 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:29:56 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.12.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk - decyzja z 30.12.2013r. znak RSG.6220.12.2013.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-31 15:19:25 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego: budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:58:30 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.09.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:53:03 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.08.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 15:30:45 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:36:57 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-03 10:36:41 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030 - MAPA

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2013"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-20 12:06:03 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów""

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:24:18 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Wydanie decyzji dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:16:24 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr RSG.6220.2.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-23 15:27:37 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:26:45.
 
Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazwowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 11 lipca do 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 13:50:28 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:26:45.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 09:22:18 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:26:45.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 15:28:17 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-02 15:49:47 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2011 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-13 12:02:47 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jedlińsk o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:57 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:36 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Informacja Wójta Gminy Jedlińsk o planowanej przebudowie drogi w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-05 15:29:37 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-02 15:07:24 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-20 10:41:16 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33 | Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24.
Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33
Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl