> 2011

2011

 
Zarządzenie nr 14/3/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-05 09:49:34 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
ZARZĄDZENIE Nr 90/79/2011 WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 14:00:14 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 89/78/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchumości na lata 2012-2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:37:03 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 88/77/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:34:38 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 87/76/2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:33:56 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 86/75/2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:33:01 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 85/74/2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:31:53 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
ZARZĄDZENIE Nr 84/73/2011 WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:30:29 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 83/72/2011 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodów gaśniczych OSP

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:28:47 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 82/71/2011 z dnia 01.12.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:26:54 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 81/70/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:24:37 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z a r z ą d z e n i e Nr 80/69/2011 W ó j t a G m i n y J e d l i ń s k z dnia 14 listopada 2 0 1 1 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:22:42 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 79/68/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:22:25 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/67/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:21:51 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 77/66/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 17.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określenia trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-29 13:21:05 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 76/65/2011 z dnia 17.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-28 15:36:43 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 75/64/2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 09:31:23 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 74/63/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:51:31 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 73/62/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego - oczyszczalnia ścieków w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:50:29 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 72/61/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nielegalnych upraw konopi na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:47:23 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 71/60/2011 z dnia 29.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego - wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich przez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:41:48 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 70/59/2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:39:34 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 69/58/2011 z dnia 23.09.2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:35:04 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/57/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 15:13:53 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 67/56/2011 z dnia 20.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 15:12:16 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 65/54/2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 15:05:03 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 64/53/2011 z dnia 24.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2011

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:59:03 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 63/52/2011 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:48:56 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 62/51/2011 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:47:40 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 61/50/2011 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:46:52 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 60/49/2011 z dnia 10.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:45:39 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 59/48/2011 z dnia 09.08.2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:44:44 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 58/47/2011 z dnia 05.08.2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:41:32 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 57/46/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:39:44 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 56/45/2011 z dnia 04.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:38:56 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 55/44/2011 z dnia 02.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:37:47 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 54/43/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:36:56 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/42/2011 W Ó J T A G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:36:34 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 52/41/2011 z dnia 21.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargoj

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:36:04 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 51/40/2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:35:12 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 50/39/2011 z dnia 15.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:32:52 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 49/38/2011 z dnia 12.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:32:03 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 48/37/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:27:33 | Data modyfikacji: 2017-08-03 10:06:53.
 
Zarządzenie nr 47/36/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:08:24 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 46/35/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:06:35 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 45/34/2011 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:06:01 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 44/33/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:04:58 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 43/32/2011 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:02:51 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 42/31/2011 z dnia 07.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:01:56 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 41/30/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.05.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 14:18:10 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 40/29/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31.05.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 14:17:18 | Data modyfikacji: 2011-11-24 14:08:48.
 
Zarządzenie nr 39/28/2011 WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 14:16:08 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:57.
 
Zarządzenie nr 37/26/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 13.05.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:35:21 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:57.
 
Zarządzenie nr 36/25/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 11.05.2011 r. w sprawie powołania Zespołu d/s zniszczenia dokumentów z wyborów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:34:32 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:57.
 
Zarządznie nr 35/24/2011 WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:32:11 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:09.
 
Zarządzenie nr 34/23/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.04.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 13:29:53 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:09.
 
Zarządzenie nr 33/22/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.04.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:47:53 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:09.
 
Zarządzenie nr 32/21/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.04.2011 w sprawie wyboru systemu czynności kancelaryjnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:20:40 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:09.
 
Zarządzenie nr 31/20/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.04.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:19:19 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:15:09.
 
Zarządzenie nr 29/18/2011 WÓJTA GMINY JEDLIŃSK z dnia 31.03.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:17:55 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:14:28.
 
ZARZĄDZENIE Nr 28/17/2011 W ó j t a G m i n y J e d l i ń s k z dnia 29.03.2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:38:10 | Data modyfikacji: 2011-06-07 08:14:28.
 
ZARZĄDZENIE Nr 26/15/2011 W ó j t a G m i n y J e d l i ń s k z dnia 28.03.2011 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:36:24 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 25/14/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:35:02 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 24/13/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:34:34 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 23/12/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:33:56 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 22/11/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:31:39 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie Nr 21/10/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.03.2011 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:10:49 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 20/9/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16.03.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:06:37 | Data modyfikacji: 2011-08-12 12:27:06.
 
Zarządzenie nr 19/8/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 07.03.201 r. w sprawie wytycznych Wójta Gminy Jedlińsk w zakresie obrony cywilnej na 2011 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:04:01 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 18/7/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 03.03.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:02:55 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 17/6/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23.02.2011 w sprawie ogłoszenia IV publicznego przetargu ustnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:01:41 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 16/5/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.02.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 10:59:44 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 13/2/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 19.01.2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 10:56:16 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 12/1/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 03.01.2011 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-06 10:54:19 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie nr 38/27/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2011r. w sprawie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk na lata 2009-2032”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-06-01 13:22:13 | Data modyfikacji: 2011-06-06 11:09:57.
 
Zarządzenie Nr 15/4/2011 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-02-10 15:40:18 | Data modyfikacji: 2011-02-18 12:36:24.
Data wprowadzenia: 2011-02-10 15:40:18
Data modyfikacji: 2011-02-18 12:36:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl