> 2011

2011

 
UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:57:59.
 
UCHWAŁA Nr XI/59/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:57:30.
 
U C H W A Ł A Nr XI/58/2011. Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:56:11.
 
Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:54:44.
 
U C H W A Ł A Nr XI/56/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia 2011 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:53:35.
 
UCHWAŁA Nr XI/55/2011 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:51:17.
 
U C H W A Ł A Nr X/54/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-21 08:36:25.
 
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-21 08:35:59.
 
Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-21 08:26:49.
 
Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2011 r. sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-21 08:07:56.
 
Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:51:41.
 
Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Jedlińsk w 2011 roku i 2012 roku do realizacji projektu systemowego ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I- III w szkołach podstawowych na terenie gminy Jedlińsk ”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:51:08.
 
Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:49:27 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
UCHWAŁA Nr IX/47/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:48:55 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:39:18 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:38:29 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX /44 / 2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:37:33 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX /43 /2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:36:49 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsk Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsk Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr IX/42/2011 z dnia 27 października 2011r.

 
UCHWAŁA Nr IX /42 /2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 12:36:04 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:03:04 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-11-24 11:01:39 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
U C H W A Ł A NR VIII/39/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Stara Błotnica w powiecie białobrzeskim, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-23 08:15:11 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
U C H W A Ł A NR VIII/38/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Przytyk w powiecie radomskim, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-23 08:14:45 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
U C H W A Ł A NR VIII/37/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Rusinów w powiecie przysuskim, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-23 08:14:06 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
U C H W A Ł A Nr VIII/36/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-23 08:11:38 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-23 07:41:45 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
U C H W A Ł A Nr VII/34/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-29 08:04:47 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-29 08:03:49 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
UCHWAŁA Nr VII/32/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-29 08:03:17 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-28 11:22:15 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:06:18.
 
Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 Czerwca 2011r w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-28 11:18:21 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr VII/29/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-28 11:16:32 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarny Ług na lata 2011-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-26 15:24:04 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
UCHWAŁA Nr VI/27/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 12 maja 2011 roku. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-26 15:23:30 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
UCHWAŁA Nr VI/26/2011 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 12 maja 2011 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-26 15:23:03 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
U C H W A Ł A Nr V/24/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:34:24 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
UCHWAŁA Nr V/25/2011 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustanowienie zabezpieczenia tej pożyczki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:00:51 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-10 11:41:36 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:39:34 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie kontynuacji przez Gminę Jedlińsk w 2011 roku realizacji projektu systemowego ’’Bądź aktywny bądź najlepszy ‘’ a w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Priorytetu VII- Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:25:13 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
U C H W A Ł A NR IV/20/2011 R A D Y GMINY JEDLIŃSK Z D N I A 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:24:34 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:24:09 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:23:38 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
U C H W A Ł A Nr IV/17/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:23:04 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:21:50 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-18 11:16:55 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02 grudnia 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:20:43 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 25 lutego 2011 roku W sprawie: zaciągnięcie długoterminowego kredytu oraz ustanowienie zabezpieczenia tego kredytu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:20:06 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:19:09 | Data modyfikacji: 2011-08-17 14:04:55.
 
Uchwała Nr III/11/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 roku W sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:18:13 | Data modyfikacji: 2011-03-04 08:19:26.
 
Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:16:51 | Data modyfikacji: 2011-03-04 08:19:26.
 
Uchwała Nr III/9/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:15:13 | Data modyfikacji: 2011-03-04 08:19:26.
 
Uchwała Nr III/8/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/10/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02 marca 2007 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:14:39 | Data modyfikacji: 2011-03-04 08:19:26.
 
Uchwała Nr III/7/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola we Wsoli oraz włączenia Publicznego Przedszkola we Wsoli do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:13:49 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała Nr III/6/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:12:24 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała Nr III/5/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:11:27 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała Nr III/4/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:11:00 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała Nr III/3/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009-2032

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:10:19 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała Nr III/2/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:09:02 | Data modyfikacji: 2011-05-10 12:10:32.
 
Uchwała nr III/1/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:08:33 | Data modyfikacji: 2011-05-10 14:33:33.
Data wprowadzenia: 2011-03-04 08:08:33
Data modyfikacji: 2011-05-10 14:33:33
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl