> Za 2009_2

Za 2009_2

 
Wojciech Walczak - Wójt Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:23:23.
 
Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:25:32.
Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:25:32
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl