> 2010

2010

``
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/199/2010 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-24 10:53:29 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:27:55 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy obwodnicy Radomia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-29 08:57:54 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/104/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-13 15:32:26 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Decyzja nr 104/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-13 15:30:37 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/103/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-09-14 16:05:51 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Decyzja nr 103/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-09-14 16:03:36 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Decyzja nr 62/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 13:30:34 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/62/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 13:29:55 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Decyzja nr 65/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-16 13:43:08 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/65/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-16 13:41:36 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/104/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:27:23 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/103/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:26:52 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Ministra Transportu o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-12 14:26:26 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/26/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-12 14:16:32 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/25/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-12 14:16:07 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/24/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-12 14:15:53 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/23/2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-12 14:15:17 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Ministra Transportu o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-12 09:37:13 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/26/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-28 14:35:23 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/25/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-28 14:35:11 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/24/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-28 14:34:58 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr PRG-7331/23/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-28 14:34:42 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
 
Decyzja nr 202/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:03:52 | Data modyfikacji: 2011-03-02 14:50:51.
Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:03:52
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl