> Za 2008

Za 2008

 
Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:18:41.
 
Wojciech Walczak - Wójt Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:19:35.
Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:19:35
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl