> 2009

2009

 
Obwieszczenie wójta gminy Jedlińsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bazowej RAD 4420 C telefonii komórkowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-29 09:51:23.
 
Obwieszczenie Ministra Transportu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-09-11 14:54:03 | Data modyfikacji: 2009-09-24 15:13:12.
 
Decyzja Nr 69/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-10 07:48:53 | Data modyfikacji: 2009-09-24 15:13:12.
 
Decyzja Nr 107/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-28 09:34:23 | Data modyfikacji: 2009-09-24 15:13:12.
 
Decyzja Nr 103/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-27 09:48:32 | Data modyfikacji: 2009-05-28 09:33:55.
 
Decyzja Nr 98/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:25:50 | Data modyfikacji: 2009-05-28 09:33:55.
 
Decyzja Nr 99/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-25 12:05:54 | Data modyfikacji: 2009-05-28 09:33:55.
 
Decyzja Nr 96/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-25 12:05:24 | Data modyfikacji: 2009-05-28 09:33:55.
 
Decyzja Nr 84/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-25 09:27:08 | Data modyfikacji: 2009-05-28 09:33:55.
Data wprowadzenia: 2009-05-25 09:27:08
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl