> Poprzednie lata

Poprzednie lata

 
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o ponownym rozpatrzeniu sprawy po uchyleniu decyzji starosty przez Wojewodę Mazowieckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 11:15:30 | Data modyfikacji: 2014-10-27 15:24:13.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu decyzji Nr 587.2014 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-05 13:33:29 | Data modyfikacji: 2014-08-05 13:48:11.
 
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:45:08 | Data modyfikacji: 2014-08-05 13:48:11.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:37:46 | Data modyfikacji: 2014-08-05 13:48:11.
 
Informacja gminy Jedlińsk o planowanej inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-22 12:58:26 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Informacja gminy Jedlińsk o planowanej inwestycji: Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:11:42 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Informacja o planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:40:47 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Przebudowa i rozbudow linii kolejowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-23 15:25:15 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.

Decyzja nr 53.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:32:54 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.

Informacja o wyniku naboru

 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 13:33:06 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Obwieszczenie o lokalizacji linii kolejowej nr 8

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-02 10:04:05 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Informacja o postępowaniu dot. Drogi Jedlińsk-Głowaczów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-28 15:11:16 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
"Budowa obwodnicy Radomia" - sprostowanie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-02 14:43:29 | Data modyfikacji: 2014-01-22 12:59:11.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie utrzymania w mocy decyzji starosty radomskiego nr 290.2012

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-08-20 13:54:21 | Data modyfikacji: 2012-08-24 13:06:39.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół publicznych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:22:07 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ogłasza nabór na nowe stanowisko pracy młodszego instruktora ds.kulturalnych - oświatowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-22 16:04:28 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-09-29 15:10:07 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Informacja Wójta Gminy Jedlińsk o Przebudowie drogi gminnej Lisów - Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-26 14:19:53 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego- obwodnica zachodnia Radomia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-05-18 14:55:14 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Kwestionariusz dla Rachmistrza Spisowego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-20 12:54:36 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Wyniki losowania na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-20 11:02:16 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:42:40 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:48:10 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-25 15:04:43 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:47:50 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.

Lista kandydatów na podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-10 09:12:13 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-06-08 13:19:45 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:38:36.
 
Wykaz nieruchomości komunalnych Gm. Jedlińsk przeznaczonej do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-19 16:00:37 | Data modyfikacji: 2010-05-19 16:01:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie numerrów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-14 14:14:51 | Data modyfikacji: 2010-05-14 14:17:16.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-06 10:54:41 | Data modyfikacji: 2009-08-06 10:55:50.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-08-03 12:18:31 | Data modyfikacji: 2009-08-06 10:55:50.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-10 08:06:49 | Data modyfikacji: 2009-07-10 14:16:05.
 
WÓJT GMINY JEDLIŃSK ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-07-07 13:51:39 | Data modyfikacji: 2009-07-10 14:16:05.

LIsta kandydatów spełniacjących wymagania formalne na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: pracownika socjalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:36:48 | Data modyfikacji: 2009-07-10 14:16:05.

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podania numerów granic obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-05-05 11:44:05 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
Uprawnione firmy świadczące usługi komunalne na terenie naszej gminy.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-10 10:47:56 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-09 15:01:07 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 06 kwietnia 2009 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bierwcach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-04-07 12:32:36 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-12 15:25:20 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bierwcach gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-03 11:07:21 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracownika socjalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-03-03 09:46:44 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 19 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-23 12:07:02 | Data modyfikacji: 2009-05-05 11:44:47.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:57:05 | Data modyfikacji: 2009-02-17 15:00:11.
 
Wzory dokumentów do ogłoszenia konkursu o realizacji zadań publicznych w 2009 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-30 14:42:26 | Data modyfikacji: 2009-02-17 15:00:11.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-30 14:40:57 | Data modyfikacji: 2009-02-17 15:00:11.
 
Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 08 stycznia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-01-09 11:28:32 | Data modyfikacji: 2009-02-17 15:00:11.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2008 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-12-11 11:39:22 | Data modyfikacji: 2009-02-17 15:00:11.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21.10.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-10-23 10:39:53 | Data modyfikacji: 2008-10-30 08:09:27.
 
Zawiadomienie w sprawie podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym położonych we Wsoli przy ul. Wrzosowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-08-12 14:24:51 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-08-05 10:46:48 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-27 10:21:39 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23.06.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-27 10:19:19 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 06.05.2008 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-05-07 14:32:28 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-03-11 15:47:57 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-28 13:51:22 | Data modyfikacji: 2008-08-12 14:26:47.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:41:20 | Data modyfikacji: 2008-02-22 12:53:42.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-11 20:47:30 | Data modyfikacji: 2008-02-12 11:14:51.
 
Informacja o wyniku II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk. przeprowadzonego w dniu 25 i 31 stycznia 2008 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:36:44 | Data modyfikacji: 2008-02-12 11:14:51.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 15.01.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-01-15 14:53:58 | Data modyfikacji: 2008-02-12 11:14:51.
 
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka 1

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-12-14 14:21:47 | Data modyfikacji: 2008-02-12 11:14:51.
 
Firmy posiadające uprawnienia do świadczenia usług komunalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-11-14 15:01:05 | Data modyfikacji: 2008-04-24 12:22:33.
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-09-24 12:20:41 | Data modyfikacji: 2008-04-24 12:22:33.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 5.07.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-07-05 09:03:12 | Data modyfikacji: 2007-07-05 09:05:02.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-06-06 11:32:18 | Data modyfikacji: 2007-07-05 09:05:02.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-30 09:45:17 | Data modyfikacji: 2007-07-05 09:05:02.
 
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-24 09:07:20 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:08:05.
 
WÓJT GMINY JEDLIŃSK ogłasza nabór na stanowisko: podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-05-14 11:57:16 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:08:05.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-27 09:01:18 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:08:05.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-27 08:44:36 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:08:05.
 
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację w konkursie ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-13 08:36:53 | Data modyfikacji: 2007-04-13 08:38:30.
 
LIsta kandydatów na stanowisko-REFERENT ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-11 15:14:25 | Data modyfikacji: 2007-04-13 08:38:30.
 
LIsta kandydatów na stanowisko-PRACOWNIK SOCJALNY

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-04-11 15:13:20 | Data modyfikacji: 2007-04-13 08:38:30.
 
WÓJT GMINY JEDLIŃSK ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-26 14:02:32 | Data modyfikacji: 2007-04-13 08:38:30.
 
WÓJT GMINY JEDLIŃSK ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-26 13:58:38 | Data modyfikacji: 2007-03-26 14:03:28.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na okres 2007 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-13 13:36:29 | Data modyfikacji: 2007-03-13 13:36:56.
 
Wykaz podmiotów które otrzymały dotację w konkursie ofert

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-03-09 14:28:23 | Data modyfikacji: 2007-03-13 13:36:56.
 
Realizacja zadań publicznych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-02-01 11:59:57 | Data modyfikacji: 2007-02-01 12:23:47.
 
Lista kandydatów do II etapu naboru - na stanowisko instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-10-06 14:25:39 | Data modyfikacji: 2007-02-01 12:23:47.
 
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-09-20 14:20:03 | Data modyfikacji: 2007-02-01 12:23:47.
 
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-31 14:50:19 | Data modyfikacji: 2007-02-01 12:23:47.
 
Lista kandydatów na stanowisko instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-24 07:43:25 | Data modyfikacji: 2006-09-27 14:40:27.

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU

na stanowisko instruktora

w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku  


Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury  naboru  na wyżej

wymienione  stanowisko została wybrana:

 

Pani  AGNIESZKA GRYZEK

 
  
W/w kandydatka posiada wiedzę ogólną i umiejętności  niezbędne do 

zajmowania  stanowiska instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury

w Jedlińsku, co potwierdził test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Jedlińsk, 21.11.2006r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:24:25 | Data modyfikacji: 2006-11-21 13:13:32.
Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:24:25
Data modyfikacji: 2006-11-21 13:13:32
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl