> Wzory deklaracji i informacji na 2009 rok

Wzory deklaracji i informacji na 2009 rok

Pobierz wzory
 
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:17:48 | Data modyfikacji: 2008-11-26 14:22:41.
 
ZN-1/A - Dane o nieruchomościach

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:21:57 | Data modyfikacji: 2008-11-26 14:22:41.
 
ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:24:22 | Data modyfikacji: 2008-11-26 14:22:41.
 
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:25:22 | Data modyfikacji: 2008-11-26 14:22:41.
 
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:26:12 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:26:48 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:27:36 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:28:20 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:29:04 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:30:42 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:31:34 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
 
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:38:46 | Data modyfikacji: 2008-11-27 08:22:10.
Data wprowadzenia: 2008-11-26 14:38:46
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl