> Za 2007

Za 2007

 
Wojciech Walczak-Wójt Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:40:00.
 
Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:41:15.
 
Włodziemierz Dłużewski - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:44:56.
 
Ilona Starzyńska - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2008-06-26 14:47:20.
 
Dabiński Waldemar

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:47:43.
 
Dobosz Zbigniew

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:50:08.
 
Gniadek Jan Lucjan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:50:44.
 
Jastrzembski Wiesław Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:51:22.
 
Kozłoska-Wieczorek Danuta

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:52:35.
 
Langierowicz Radosław Kazimierz

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 07:53:26.
 
Malinowski Czesław Roman

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:03:41.
 
Michalski Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:04:32.
 
Ofiara Ewa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:05:15.
 
Potrzebowski Piotr Paweł

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:05:54.
 
Religa Zygmunt Józef

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:06:35 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:12:34.
 
Romanowski Zdzisław Jan

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:11:23 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.
 
Śpiewakowski Zygmunt

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:14:39 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.
 
Wieczorek Krzysztof Jerzy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:21:24 | Data modyfikacji: 2009-02-06 08:13:35.
Data wprowadzenia: 2009-02-06 08:21:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl