Porządek obrad sesji

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 22.08.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:44:14.

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 01.08.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:27:28 | Data modyfikacji: 2019-07-25 14:28:28.

IX sesja Rady Gminy Jedlińsk - 27.06.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawan

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt nr 8 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt nr 9 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:55:32.

VIII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 30.05.2019 r. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok zakładu opieki zdrowotnej

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-05-23 11:33:36 | Data modyfikacji: 2019-05-23 11:33:48.

VII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 25.04.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk.

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwała nr 4 w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:33:47.

VI sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.03.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dz

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt Uchwały nr 5 o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019-2026

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:53:54.

V sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.02.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin "Radomka"

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Projekt nr 8 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019- 2023

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:57:47 | Data modyfikacji: 2019-03-27 07:53:11.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 10.01.2019 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:25:44.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-27 07:28:34 | Data modyfikacji: 2018-12-27 16:16:55.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.11.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:13:51.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 19.11.2018 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:28:51.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 18.10.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:25:26.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 26.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:11:51.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.08.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-17 16:16:02.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.06.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:19:22.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.05.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:16:14.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.03.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:11:06 | Data modyfikacji: 2018-04-03 12:09:52.

Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.03.2018 r.

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 6

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:38:24 | Data modyfikacji: 2018-03-21 08:15:46.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.02.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-22 08:19:35.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 12.01.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:24:14 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:34:54.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.12.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:21:23.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.11.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-24 07:45:25.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.10.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:52:03.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.09.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:34:44.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 18.09.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 09:46:12.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 08.09.2017 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:50:17 | Data modyfikacji: 2017-09-08 07:37:08.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.06.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-28 07:51:57 | Data modyfikacji: 2017-06-29 10:54:56.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 25.05.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:40:08.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 19.04.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:17:07.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.03.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 07:50:05.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 09.02.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-02 07:32:13.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.12.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-27 09:42:17.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 24.11.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-17 16:45:05.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.10.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:13:49.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.09.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:40:48.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 07.09.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:03:57.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 31.08.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:08:23.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.06.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-22 18:54:56 | Data modyfikacji: 2016-06-22 20:11:52.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 25.05.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-13 07:31:05 | Data modyfikacji: 2016-05-13 07:36:19.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 20.04.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:16:36.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 17.03.2016 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:07:14 | Data modyfikacji: 2016-03-11 07:58:06.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.02.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-23 07:32:27.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.01.2016 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-01-07 08:10:15.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.12.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:22:55.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.11.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-11-24 11:44:25.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.10.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-22 15:26:07.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 10.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:40:27.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.06.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:35:26.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.05.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-13 17:15:26 | Data modyfikacji: 2015-05-14 08:55:00.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.03.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:12:51.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.02.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:32:18.
 Zawiadomienie o zwołaniu sesji przez Komisarza Wyborczego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:38:24.
 Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Jedlińsk w kadencji 2014-2018

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-01 00:07:59 | Data modyfikacji: 2016-01-07 08:12:11.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.07.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:51:37 | Data modyfikacji: 2014-07-14 13:09:15.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 08.05.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:53:26.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 20.03.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:08:58.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.01.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 08:41:30.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.12.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 12:54:03.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.11.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-08 08:12:22 | Data modyfikacji: 2013-12-19 12:53:38.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.09.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:29:21.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 09.08.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:42:31 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:03.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.06.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:41:24 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:24.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 05.06.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:50 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:45.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.04.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:12 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:59:16.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.03.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:39:49 | Data modyfikacji: 2013-09-09 14:00:11.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.11.2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:26:26.
Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:26:26
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek