> Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

 
Danuta Durak-Dyrektor GZESiA

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:33:56.
 
Benedykt Głuch-Kierownik ZGK w Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:19.
 
Halina Głuch-kierownik GOK w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:38.
 
Maria Jasonek-Dyrektor ZPZOZ w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:53.
 
Irena Kocińska - Główna Księgowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:16.
 
Urszula Walczak- z-ca głównej księgowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:33.
 
Lucyna Piwowar-Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:45.
 
Zuzanna Pudzianowska-Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:58.
 
Grażyna Wąsik-Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Radni .  Dyrektorzy szkół .  Pracownicy Urzędu Gminy .  Sekretarz Gminy . 
Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl