Pracownicy Urzędu Gminy

 Danuta Durak-Dyrektor GZESiA

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:33:56.
 Benedykt Głuch-Kierownik ZGK w Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:19.
 Halina Głuch-kierownik GOK w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:38.
 Maria Jasonek-Dyrektor ZPZOZ w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:34:53.
 Irena Kocińska - Główna Księgowa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:16.
 Urszula Walczak- z-ca głównej księgowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:33.
 Lucyna Piwowar-Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:45.
 Zuzanna Pudzianowska-Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:35:58.
 Grażyna Wąsik-Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Radni .  Dyrektorzy szkół .  Pracownicy Urzędu Gminy .  Sekretarz Gminy . 
Data wprowadzenia: 2007-01-29 14:37:00
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek