bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Wydanie dowodu osobistego strona główna 

Wydanie dowodu osobistego
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" (druk do pobrania w Urzędzie)
  • Załączniki:
   • dwa aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm
   • odpis skrócony aktu urodzenia
   • w przypadku osób które wstąpiły w związek małżeński - odpis skrócony aktu małżeństwa
 2. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa - 30,00z
 3. TERMIN ZAŁATWIENIA:  
  • Do 30 dni.
 4. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
  • Referent ds. Ewidencji Ludności.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Nie przysługuje.
 6. UWAGI:
  • Odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pok. nr 12 Urzędu Gminy
  Podstawa prawna: art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87 , poz. 960).
 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-08-01 10:07:40 | Data modyfikacji: 2005-01-24 09:35:25.

Zobacz:
 Działalność gospodarcza .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ochrona środowiska .  Ochrona danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2003-08-01 10:07:40
Data modyfikacji: 2005-01-24 09:35:25
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl