bip.jedlinsk.pl

 Urzędu Gminy (jedlinsk.pl)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej strona główna 

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej" (wniosek)
  • Załączniki:
   • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Do wglądu:
   • dowody osobiste osób ubiegających się o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 2. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa:
   • za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.
 3. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • Do 14 dni.
 4. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
  • Inspektor d.s. Działalności Gospodarcze
 5. UWAGI:
  • Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
   • osobiście przez wnioskodawcę
   • za pośrednictwem poczty
  • O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzedu.

Podstawa prawna: art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-30 14:57:45 | Data modyfikacji: 2003-07-31 11:31:44.

Zobacz:
 Działalność gospodarcza .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ochrona środowiska .  Ochrona danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2003-07-30 14:57:45
Data modyfikacji: 2003-07-31 11:31:44
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl